Prevencija i oporavak od katastrofalnih događaja

Svako ko se ozbiljno bavi biznisom mora sebi da postavi jedno teško a veoma bitno pitanje:

Šta je NAJGORI - ma koliko neverovatan bio - mogući događaj u vezi sa mojim poslovanjem i kako bih posle njega mogao da nastavim sa radom?

Zanemarićemo, na trenutak, takve kataklizme kao što su, u našim krajevima malo verovatan, cunami (tajfun već ne bismo smeli da otpišemo) ili astronomske pojave poput udara meteorita (u kom slučaju bismo imali sasvim druge brige na pameti) i sagledaćemo ono što je preostalo: teška provalna krađa, poplava, požar - koji čak ne mora izbiti u našim poslovnim prostorijama već i na nekom spratu iznad nas, naizgled nezamenljiv a bolestan ili nezadovoljan radnik koji napušta firmu, udar groma, ... Posledica svakog od ovih događaja ne mora, ali može biti, trajni ili privremen gubitak svih poslovnih podataka.

Trošak nabavke nove opreme bio bi lakši deo rešavanja nastalog problema. Ali, kako nastaviti sa poslom što bliže stanju u kome je bio prilikom prekida? Da li su licence instaliranih operativnih sistema i aplikacija dostupne i na jednom mestu? Gde su telefoni firmi ili programera čije programe koristimo? Gde je, na kojim medijima i koliko je ažuran poslednji bekap podataka? Ko će i kako raspakovati i vratiti snimljene podatke? Koji radnici mogu da preuzmu na sebe odgovornost za dalji rad kritičnih aplikacija? Kojim redosledom aktivirati te aplikacije?

Pitanja je mnogo, a odgovor je samo jedan: PREVENCIJA i planiranje unapred!

.

Obratite nam se da zajedno napravimo studiju mogućih problema i scenario za njihovo prevazilaženje. Može se ispostaviti da je to bio najpametniji poslovni potez koji ste ikada napravili!