Računarske mreže

Planiranje, postavljanje i nadzor računarske mreže

Bez ikakve sumnje, najbolji trenutak za planiranje i postavljanje računarske mreže je tokom projektovanja i izgradnje poslovnog objekta. Ako taj trenutak propustite, preostaje vam da se prilagođavate datoj situaciji, konfiguraciji objekta i potrebama posla i da nađete kompromis između zahteva i realnih mogućnosti.
Svojim očima smo videli do kakvih rogobatnih rešenja se dolazi nasumičnim i akcijaškim povezivanjem sa kraja na kraj poslovne zgrade (i ne samo da smo ih videli - neke od tih nasleđenih kablovsko-bežičnih karikatura još uvek, silom prilika, održavamo u funkciji i životu.)
Mi vam možemo pomoći u svim fazama izrade računarske mreže:


  • projektovanje računarske mreže
  • izvođenje ili nadzor u planiranju
  • postavljanje
  • održavanje mreže